Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Jedwabno

Załączniki

Treść aktu