Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w obrębie Nowy Dwór oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Załączniki

Treść aktu