Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie, na czas jego nieobecności

Załączniki

Załączniki