Wersja obowiązująca z dnia

Zmieniające zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie przeprowadzenia zebrań dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Jedwabno na kadencję 2024-2029.

Załączniki

Treść aktu