Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie.

Załączniki

Treść aktu