Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki

Załączniki

  • XXIII/165/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: