Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków w otwartym konkursie ofert na o dotację na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Załączniki

Załączniki

  • 2013-12.pdf
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: