Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki

Załączniki