Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 75/2013 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 05 września 2013 roku w sprawie założeń i wskaźników do projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2014 rok

Załączniki

Załączniki

  • 2013-80.pdf
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: