Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnago ćwiczenia obronnego

Załączniki

Załączniki