Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Załączniki

Załączniki

  • 2014-113
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: