Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Jedwabno

Załączniki

Załączniki

  • 2015-01
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: