Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2015 roku.

Załączniki

Załączniki

  • V/28/15
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: