Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki