Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2022 r. /wtorek/ o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022- 2038.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
  3. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
  5. Sprawy różne.