Ogłoszenia Urzędu Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Ogłoszenia Urzędu Gminy

Ogłoszenia Urzędu Gminy

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
4106-12-2016Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na powierzenie zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznejOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
4220-12-2019Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
4304-03-2020Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 rokuOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
4425-08-2017Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Sp. z o.o.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
4517-01-2018Ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa zarządu ZGK Jedwabno Sp. z o.o.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
4619-06-2019OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Wójt Gminy Jedwabno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
4703-11-2022Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałegoOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
4805-12-2017Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznejOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
4927-01-2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
5013-10-2016Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszejOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
5108-09-2022Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowymOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
5212-01-2023Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
5303-12-2020Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
5422-06-2020Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowyOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
5528-08-2019Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowyOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
5602-06-2022Otwarty konkurs ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022 Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
5719-02-2019Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
5825-11-2019PGW Wody Polskie - ZawiadomienieOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
5925-11-2019PGW Wody Polskie - ZawiadomienieOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
6013-08-2019PGW Wody Polskie - ZawiadomienieOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
Wyświetlone 41-60 z 111 rekordów.