Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aleksandra Kurzeja

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 581166-N-2020

Załączniki: