Wersja obowiązująca z dnia

Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jedwabno oraz odbieranie zużytych baterii i przeterminowanych leków z wyznaczonych punktów położonych na terenie gminy Jedwabno

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

 • SIWZ
  format: pdf, rozmiar: 2.98 MB, data dodania:
 • SIWZ
  format: word, rozmiar: 78.96 KB, data dodania:
 • Umowa-zal-5
  format: word, rozmiar: 97.13 KB, data dodania:
 • SIWZ - Zmiana
  format: pdf, rozmiar: 191.68 KB, data dodania:
 • Pytania i odpowiedzi - 24.01.2017
  format: pdf, rozmiar: 950.21 KB, data dodania:
 • Informacja z otwarcia ofert
  format: pdf, rozmiar: 43.52 KB, data dodania:

Wybór oferty

 • Wybór
  format: pdf, rozmiar: 399.15 KB, data dodania: