Wersja obowiązująca z dnia

Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 2.011.513,00 zł na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

 • SIWZ-kredyt-2017
  format: word, rozmiar: 94.76 KB, data dodania:
 • Zalacznik-10
  format: pdf, rozmiar: 677.19 KB, data dodania:
 • Zalacznik-30
  format: pdf, rozmiar: 291.9 KB, data dodania:
 • Zalacznik-26
  format: pdf, rozmiar: 200.64 KB, data dodania:
 • Zalacznik-24
  format: pdf, rozmiar: 103.87 KB, data dodania:
 • Zalacznik-22
  format: pdf, rozmiar: 262.5 KB, data dodania:
 • Zalacznik-20
  format: pdf, rozmiar: 658.02 KB, data dodania:
 • Zalacznik-19
  format: pdf, rozmiar: 101.46 KB, data dodania:
 • Zalacznik-21
  format: pdf, rozmiar: 1.08 MB, data dodania:
 • Zalacznik-17
  format: pdf, rozmiar: 262.76 KB, data dodania:
 • Zalacznik-18
  format: pdf, rozmiar: 177.18 KB, data dodania:
 • Zalacznik-25
  format: pdf, rozmiar: 6.19 MB, data dodania:
 • Zalacznik-14
  format: pdf, rozmiar: 101.4 KB, data dodania:
 • Zalacznik-13
  format: pdf, rozmiar: 177.57 KB, data dodania:
 • Zalacznik-12
  format: pdf, rozmiar: 262.21 KB, data dodania:
 • Zalacznik-15
  format: pdf, rozmiar: 1.12 MB, data dodania:
 • Zalacznik-05
  format: pdf, rozmiar: 6.92 MB, data dodania:
 • Zalacznik-31
  format: pdf, rozmiar: 88.08 KB, data dodania:
 • Zalacznik-11
  format: pdf, rozmiar: 1.12 MB, data dodania:
 • Zalacznik-27
  format: pdf, rozmiar: 7.56 MB, data dodania:
 • Zalacznik-09
  format: pdf, rozmiar: 124.39 KB, data dodania:
 • Zalacznik-07
  format: pdf, rozmiar: 1.93 MB, data dodania:
 • Zalacznik-23
  format: pdf, rozmiar: 177.31 KB, data dodania:
 • Zalacznik-08
  format: pdf, rozmiar: 716.02 KB, data dodania:
 • Zalacznik-16
  format: pdf, rozmiar: 1.12 MB, data dodania:
 • Zalacznik-28
  format: pdf, rozmiar: 11.97 MB, data dodania:
 • Zalacznik-29
  format: pdf, rozmiar: 5.81 MB, data dodania:
 • Zalacznik-04
  format: pdf, rozmiar: 25.86 MB, data dodania:
 • Zalacznik-32
  format: pdf, rozmiar: 239.69 KB, data dodania:
 • Pytania i odpowiedzi 2 - 2017-11-06
  format: pdf, rozmiar: 13.39 KB, data dodania:
 • Pytania i odpowiedzi 1 - 2017-11-06
  format: pdf, rozmiar: 236.47 KB, data dodania:
 • Zalacznik-06
  format: pdf, rozmiar: 1.18 MB, data dodania:
 • Pytania i odpowiedzi 1 - 2017-11-07
  format: pdf, rozmiar: 885.31 KB, data dodania:
 • SIWZ - Zmiana
  format: pdf, rozmiar: 200.34 KB, data dodania:
 • Informacja z otwarcia ofert
  format: pdf, rozmiar: 359.58 KB, data dodania:

Wybór oferty