Skarbnik

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Skarbnik
Wersja z dnia

Skarbnik

Funkcję Skarbnika pełni Wioletta Gil
Tel. (89) 6213045 wew. 26


1. Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu Gminy.
2. Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy objęte budżetem.
3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 1) opracowywanie projektu budżetu gminy przedkładanego Wójtowi ;
 2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania  budżetu;
 4) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez komórki  organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń;
 5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Urzędu;
 6) dokonywanie kontroli finansowej;
 7) organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie;
 8) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy;
 9) wykonywanie przepisów ustaw: o finansach publicznych, o opłacie skarbowej oraz ustaw podatkowych;
 10) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych , jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz  informowanie Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
4.Skarbnik kieruje pracą oraz koordynuje działalność i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Finansowego.