Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2122-12-2014III/11/14w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnegoUchwały Rady GminyObowiązujący
2217-12-2018III/11/18 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2322-12-2014III/12/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2015Uchwały Rady GminyObowiązujący
2417-12-2018III/12/18 1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2522-12-2014III/13/14w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo- Gospodarczych na 2015 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
2617-12-2018III/13/18 w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2722-12-2014III/14/14 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2015 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
2817-12-2018III/14/18w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2922-12-2014III/15/14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok Uchwały Rady GminyObowiązujący
3017-12-2018III/15/18 w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap IIUchwały Rady GminyObowiązujący
3122-12-2014III/16/14 w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2015 rok.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3217-12-2018III/16/18 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3320-05-2011III/32/2011w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UEUchwały Rady GminyObowiązujący
3429-12-2010III/6/10W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3522-12-2014III/6/14w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015 – 2025.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3622-12-2014III/7/14w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2015 rUchwały Rady GminyObowiązujący
3722-12-2014III/8/14w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2014 – 2025Uchwały Rady GminyObowiązujący
3817-12-2018III/8/18w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018 – 2030Uchwały Rady GminyObowiązujący
3922-12-2014III/9/14zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2014Uchwały Rady GminyObowiązujący
4017-12-2018III/9/18 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2018.Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 1,018 rekordów.