Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10128-12-2021XXXVII/282/21w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
10228-12-2021XXXVII/281/21w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
10328-12-2021XXXVII/280/21w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
10428-12-2021XXXVII/279/21w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
10528-12-2021XXXVII/278/21w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
10628-12-2021XXXVII/277/21w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz dąb czerwony w miejscowości DłużekUchwały Rady GminyObowiązujący
10728-12-2021XXXVII/276/21w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
10828-12-2021XXXVII/275/21w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
10928-12-2021XXXVII/274/21w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
11028-12-2021XXXVII/273/21w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedwabno Uchwały Rady GminyObowiązujący
11128-12-2021XXXVII/272/21w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
11228-12-2021XXXVII/271/21zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2021Uchwały Rady GminyObowiązujący
11328-12-2021XXXVII/270/21w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
11428-12-2021XXXVII/269/21w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
11528-12-2021XXXVII/268/21w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038 Uchwały Rady GminyObowiązujący
11629-11-2021XXXVI/267/21w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
11729-11-2021XXXVI/266/21w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 – 1+200”Uchwały Rady GminyObowiązujący
11829-11-2021XXXVI/265/21w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedwabno na lata 2021-2030Uchwały Rady GminyObowiązujący
11929-11-2021XXXVI/264/21w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
12029-11-2021XXXVI/263/21w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 1,000 rekordów.