Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10128-12-2021XXXVII/274/21w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
10228-12-2021XXXVII/273/21w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedwabno Uchwały Rady GminyObowiązujący
10328-12-2021XXXVII/272/21w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
10428-12-2021XXXVII/271/21zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2021Uchwały Rady GminyObowiązujący
10528-12-2021XXXVII/270/21w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
10628-12-2021XXXVII/269/21w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2022 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
10728-12-2021XXXVII/268/21w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038 Uchwały Rady GminyObowiązujący
10829-11-2021XXXVI/267/21w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
10929-11-2021XXXVI/266/21w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo – Dźwiersztyny. Etap I w km 0+000 – 1+200”Uchwały Rady GminyObowiązujący
11029-11-2021XXXVI/265/21w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedwabno na lata 2021-2030Uchwały Rady GminyObowiązujący
11129-11-2021XXXVI/264/21w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
11229-11-2021XXXVI/263/21w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwały Rady GminyObowiązujący
11329-11-2021XXXVI/262/21w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnegoUchwały Rady GminyObowiązujący
11429-11-2021XXXVI/261/21zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2021Uchwały Rady GminyObowiązujący
11529-11-2021XXXVI/260/21w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
11629-11-2021XXXVI/259/21w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalneUchwały Rady GminyObowiązujący
11729-11-2021XXXVI/258/21w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwały Rady GminyObowiązujący
11829-11-2021XXXVI/257/21w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
11929-11-2021XXXVI/256/21w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady GminyObowiązujący
12018-10-2021XXXV/255/21w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór i Dzierzki na lata 2021-2027Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 992 rekordów.