Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20103-12-2020115/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowejZarządzenia WójtaObowiązujący
20213-12-2021115/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej. Zarządzenia WójtaObowiązujący
20331-10-2022115/2022Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - Fundusz PomocyZarządzenia WójtaObowiązujący
20431-10-2012116/2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012-2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
20519-12-2013116/2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013-2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
20631-12-2014116/2014w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
20702-12-2015116/2015w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenia WójtaObowiązujący
20829-12-2017116/2017Zarządzenie w sprawie instrukcji obiektu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)Zarządzenia WójtaObowiązujący
20915-11-2018116/2018w sprawie zmiany zarządzenia NR 80/2018 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 25.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Jedwabnie".Zarządzenia WójtaObowiązujący
21027-11-2019116/2019w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej Zarządzenia WójtaObowiązujący
21103-12-2020116/2020w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jedwabno wewnętrznej procedury obowiązującej w Gminie Jedwabno w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Zarządzenia WójtaObowiązujący
21214-12-2021116/2021w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Jedwabno".Zarządzenia WójtaObowiązujący
21331-10-2022116/2022Zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
21429-11-2011117/2011w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "wykonanie pokrycia dachowego z blachy na 2 wiatach integracyjnych w miejscowości Kot, dz. nr 134/1"Zarządzenia WójtaObowiązujący
21531-10-2012117/2012w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2012 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
21619-12-2013117/2013w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedwabno na 2013 rok.Zarządzenia WójtaObowiązujący
21702-12-2015117/2015w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenia WójtaObowiązujący
21829-12-2017117/2017Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Jedwabno w 2018 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
21922-11-2018117/2018w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.270.409,00 zł na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach przetargu nieograniczonego.Zarządzenia WójtaObowiązujący
22002-12-2019117/2019Zmieniające zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 1,549 rekordów.