Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
32130-03-202127/2021w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
32229-03-202136/2021w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Gminy Jedwabno, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Jedwabno. Zarządzenia WójtaObowiązujący
32323-03-202123/2021w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020Zarządzenia WójtaObowiązujący
32423-03-202125/2021w sprawie określania formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Zarządzenia WójtaObowiązujący
32523-03-202124/2021w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu za 2020 r. planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19Zarządzenia WójtaObowiązujący
32622-03-202122/2021w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
32715-03-202120/2021w sprawie regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
32812-03-202119/2021w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
32910-03-202118/2021w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zarządzenia WójtaObowiązujący
33005-03-202117/2021w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
33101-03-202116A/2021w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie" oraz powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu Zarządzenia WójtaObowiązujący
33226-02-202116/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
33318-02-202115/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej Zarządzenia WójtaObowiązujący
33409-02-202113/2021w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzenia WójtaObowiązujący
33509-02-202114/2021w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
33605-02-202112/2021w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabno w 2021 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
33705-02-202111/2021w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
33802-02-20219/2021w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenia WójtaObowiązujący
33902-02-202110/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowejZarządzenia WójtaObowiązujący
34029-01-20218/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 321-340 z 1,549 rekordów.