Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12128-12-2017109/2017w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania własnego gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznejZarządzenia WójtaObowiązujący
12231-10-2018109/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2018 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
12314-11-2019109/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2019 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
12418-11-2020109/2020zmieniające Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenia WójtaObowiązujący
12526-11-2021109/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno w drodze bezprzetargowej. Zarządzenia WójtaObowiązujący
12610-10-2022109/2022w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
12731-10-2011110/2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2011 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
12815-10-2012110/2012w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowejZarządzenia WójtaObowiązujący
12929-11-2013110/2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013-2023.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13028-11-2014110/2014w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2014 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
13116-11-2015110/2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2015 r. Zarządzenia WójtaObowiązujący
13229-12-2017110/2017Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawamiZarządzenia WójtaObowiązujący
13307-11-2018110/2018w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedwabno.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13415-11-2019110/2019w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku. Zarządzenia WójtaObowiązujący
13527-11-2020110/2020w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejZarządzenia WójtaObowiązujący
13629-11-2021110/2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2021 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13714-10-2022110/2022w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenia WójtaObowiązujący
13831-10-2011111/2011w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Jedwabno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13918-10-2012111/2012w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
14029-11-2013111/2013w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2013 rok.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 1,543 rekordów.