Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16102-11-2011112/2011w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnejZarządzenia WójtaObowiązujący
16209-12-2013112/2013w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witowo i Nowy Dwór, Gmina Jedwabno" w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.Zarządzenia WójtaObowiązujący
16324-12-2014112/2014w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wypłat do budżetu w 2015 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
16418-11-2015112/2015w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
16529-12-2017112/2017Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
16613-11-2018112/2018w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
16718-11-2019112/2019w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zarządzenia WójtaObowiązujący
16830-11-2020112/2020w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Zarządzenia WójtaObowiązujący
16909-12-2021112/2021w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 29.11.2021 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
17031-10-2022112/2022Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2022 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
17108-11-2011113/2011w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Modernizacja loklau Informacji Turystycznej w Jedwabnie w ramach projketu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"Zarządzenia WójtaObowiązujący
17225-10-2012113/2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012-2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
17313-12-2013113/2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013-2023.Zarządzenia WójtaObowiązujący
17424-12-2014113/2014w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawamiZarządzenia WójtaObowiązujący
17524-11-2015113/2015w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015-2025 Zarządzenia WójtaObowiązujący
17629-12-2017113/2017Zarządzenie w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2018 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
17713-11-2018113/2018w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówień z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2019 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
17818-11-2019113/2019w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o udzielenie nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Zarządzenia WójtaObowiązujący
17930-11-2020113/2020w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku VAT przez Gminę Jedwabno oraz jej jednostki budżetowe Zarządzenia WójtaObowiązujący
18013-12-2021113/2021w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedwabno.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 1,543 rekordów.