Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stosowania pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki