Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedwabno 2021-2026".

Załączniki

Treść aktu