Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie Polityki antykorupcyjnej Urzędu Gminy w Jedwabnie

Załączniki

Treść aktu