Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedwabno

Załączniki

Treść aktu