Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej w obrębie geodezyjnym Jedwabno, gmina Jedwabno

Załączniki

Treść aktu