Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Korpele o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gminy Jedwabno

Załączniki

Treść aktu