Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2128-03-201125/2011W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
2231-03-201127/2011W sprawie zmiany budżetu na 2011 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
2327-04-201129/2011W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2428-04-201130/2011W sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2528-04-201131/2011W sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2629-04-201132/2011W sprawie organizacji obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2717-05-201137/2011W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2817-05-201138/2011w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Brajnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zarządzenia WójtaObowiązujący
2917-05-201139/2011W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3017-05-201140/2011W sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3112-01-20112/2011W sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
3215-04-201128/2011W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3329-04-201133/2011W sprawie zmiany budżetu na 2011 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
3429-04-201133/A/2011W sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2011 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
3505-05-201134/2011W sprawie powołania Komisji Przetargowej.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3610-05-201135/2011W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3710-05-201136/2011W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Wykonanie remontu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg na działkach o nr ewidencyjnym 33/1, 32/2, 32/1 gmina Jedwabno".Zarządzenia WójtaObowiązujący
3818-03-201121/2011W sprawie zatwierdzenia bilansu.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3918-03-201122/2011W sprawie zatwierdzenia bilansu.Zarządzenia WójtaObowiązujący
4025-06-201237/2012w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedwabno na 2012 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 1,543 rekordów.