Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
107-10-2011100/2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2011 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
202-10-2012100/2012w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.Zarządzenia WójtaObowiązujący
331-10-2013100/2013w sprawie powołanie stałej Komisji PrzetargowejZarządzenia WójtaObowiązujący
431-10-2014100/2014w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
523-10-2015100/2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2015 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
628-12-2016100/2016w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2017 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
705-12-2017100/2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Jedwabno z zakresu pomocy społecznejZarządzenia WójtaObowiązujący
828-09-2018100/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2018 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
910-10-2019100/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032Zarządzenia WójtaObowiązujący
1013-10-2020100/2020w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy JedwabnoZarządzenia WójtaObowiązujący
1115-11-2021100/2021w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Zarządzenia WójtaObowiązujący
1230-09-2022100/2022w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku Zarządzenia WójtaObowiązujący
1312-12-2017100a/2017Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę kompleksowego odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno oraz prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2018 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
1410-10-2011101/2011w sprawie udzilenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie. Zarządzenia WójtaObowiązujący
1502-10-2012101/2012w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie do wydawania decyzji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych Zarządzenia WójtaObowiązujący
1606-11-2013101/2013w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkaniowego z mieszkaniowego zasobu gminy.Zarządzenia WójtaObowiązujący
1706-11-2014101/2014w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej" w ramach projektu "Zagospodarowanie placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych".Zarządzenia WójtaObowiązujący
1828-12-2016101/2016w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawamiZarządzenia WójtaObowiązujący
1913-12-2017101/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2017-2028Zarządzenia WójtaObowiązujący
2028-09-2018101/2018w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 1,543 rekordów.