Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
104-10-2012102/2012w prawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego inwestycji pn. "uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Brajnickiego"Uchwały Rady GminyObowiązujący
230-11-2010I/1/10w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
301-12-2014I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
420-11-2018I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwały Rady GminyObowiązujący
530-11-2010I/2/10w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
601-12-2014I/2/14w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
720-11-2018I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
814-12-2010II/05/10w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.Uchwały Rady GminyObowiązujący
914-12-2010II/3/10w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1008-12-2014II/3/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia WójtaUchwały Rady GminyObowiązujący
1126-11-2018II/3/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Uchwały Rady GminyObowiązujący
1214-12-2010II/4/10w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1308-12-2014II/4/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Jedwabno i ustalenia zakresów ich działania.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1426-11-2018II/4/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych Komisji Rady Gminy Jedwabno i ustalenia zakresów ich działania.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1508-12-2014II/5/14 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
1626-11-2018II/5/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
1726-11-2018II/6/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnegoUchwały Rady GminyObowiązujący
1826-11-2018II/7/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1922-12-2014III/10/14w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/307/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2017-12-2018III/10/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2019. Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 1,018 rekordów.