Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2129-03-2011VI/19/2011w sprawie wrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Małszewie.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2229-03-2011VI/23/2011w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Jedwabno wieś Brajniki, zabudowa rekreacyjna” jako zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/204/2002 Rady Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
2329-03-2011VI/18/2011w sprawie wrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Jedwabnie.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2429-03-2011VI/16/2011w sprawie kontynuacji w roku 2011 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały Rady GminyObowiązujący
2529-03-2011VI/17/2011w sprawie wrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Nowym Dworze.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2612-05-2011VII/26/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2712-05-2011VII/27/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2820-05-2011VIII/31/2011w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno. Uchwały Rady GminyObowiązujący
2920-05-2011VIII/30/2011w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
3020-05-2011VIII/29/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3120-05-2011VIII/28/2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
3220-05-2011VIII/33/2011w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/170/09 z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwały Rady GminyObowiązujący
3320-05-2011VIII/35/2011w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jedwabno. Uchwały Rady GminyObowiązujący
3420-05-2011VIII/34/2011w sprawie zwolnienia z przetargu i oddania nieruchomości w dzierżawę.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3520-05-2011III/32/2011w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UEUchwały Rady GminyObowiązujący
3629-06-2011IX/43/2011W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Małszewo.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3729-06-2011IX/42/2011W sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Uchwały Rady GminyObowiązujący
3829-06-2011IX/41/2011W sprawie wystąpienia Gminy Jedwabno ze stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu SzczycieńskiegoUchwały Rady GminyObowiązujący
3929-06-2011IX/40/2011W sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015Uchwały Rady GminyObowiązujący
4029-06-2011IX/36/2011W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 1,009 rekordów.