Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2128-03-201124/2011w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
2231-03-201127/2011W sprawie zmiany budżetu na 2011 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
2315-04-201128/2011W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.Zarządzenia WójtaObowiązujący
2427-04-201129/2011W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2528-04-201131/2011W sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2628-04-201130/2011W sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2729-04-201132/2011W sprawie organizacji obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
2829-04-201133/A/2011W sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2011 rokuZarządzenia WójtaObowiązujący
2929-04-201133/2011W sprawie zmiany budżetu na 2011 rokZarządzenia WójtaObowiązujący
3005-05-201134/2011W sprawie powołania Komisji Przetargowej.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3110-05-201136/2011W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Wykonanie remontu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Burdąg na działkach o nr ewidencyjnym 33/1, 32/2, 32/1 gmina Jedwabno".Zarządzenia WójtaObowiązujący
3210-05-201135/2011W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3317-05-201140/2011W sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3417-05-201139/2011W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.Zarządzenia WójtaObowiązujący
3517-05-201138/2011w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Brajnickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zarządzenia WójtaObowiązujący
3617-05-201137/2011W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
3719-05-201141/2011W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnago ćwiczenia obronnegoZarządzenia WójtaObowiązujący
3823-05-201142/2011W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011 - 2026Zarządzenia WójtaObowiązujący
3923-05-201143/2011W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2011r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
4030-05-201144/2011W sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 1,543 rekordów.