Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12115-12-2011124/2011w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
12220-02-201213/2012w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedwabnie Zarządzenia WójtaObowiązujący
12322-12-2011126/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011-2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
12422-12-2011127/2011w sparwie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2011 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
12522-12-2011128/2011w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
12629-12-2011129/2011w sprawie odwołania pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
12729-12-2011130/2011w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót remontowych projektu pn. " Aktywizacja mieszkańców wsi Witowo i okolicznych miejscowości, umozliwanie im kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont, doposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej".Zarządzenia WójtaObowiązujący
12830-12-2011133/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011-2023Zarządzenia WójtaObowiązujący
12930-12-2011134/2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2011 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13030-12-2011135/2011w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejZarządzenia WójtaObowiązujący
13129-12-2011132/2011w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansuZarządzenia WójtaObowiązujący
13215-12-2011125/2011w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych rownowartości kwoty 14000 euro w ramach projketu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno" nr WND-POKL.09.01.02-28-179/11Zarządzenia WójtaObowiązujący
13330-12-2011136/2011w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2012 roku.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13430-12-2011137/2011w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13530-12-2011138/2011w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
13630-12-2011139/2011w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w JedwabnieZarządzenia WójtaObowiązujący
13731-01-20128/2012w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2012 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
13830-12-2011140/2011w sprawie prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznychZarządzenia WójtaObowiązujący
13922-06-201148/2011Zmieniające zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 25.06.2009r w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.Zarządzenia WójtaObowiązujący
14002-01-20121/2012w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Jedwabno w 2012 r.Zarządzenia WójtaObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 1,549 rekordów.